Braće Fejića 32, 88000 Mostar

Bosna i Hercegovina

e-mail: cip_mo@bih.net.ba

Tel.:++387(0)36552452

       ++387(0)36552438

Fax.:++387(0)36552454

Mob.:++387(0)61134385

Foto galerija

  • turističko-ugostiteljski objekti

  • stambeno-poslovni objekti

  • stambeni objekti

  • proizvodni objekti

  • javni i poslovni objekti

  • enterijeri

  • urbanizam

ČOVJEK I PROSTOR d.o.o.

O firmi

Portfolio

Referenc lista

Kontakt

Tel.:++387(0)36552452

       ++387(0)36552438

ID broj:  4227071590002

PDV broj: 227071590002

e-mail: cip-mo@bih.net.ba

Fax.:++387(0)36552454

Mob.:++387(0)61134385

Registarski broj:  1-728 Porezni broj: 07001338