Braće Fejića 32, 88000 Mostar

Bosna i Hercegovina

e-mail: cip_mo@bih.net.ba

Tel.:++387(0)36552452

       ++387(0)36552438

Fax.:++387(0)36552454

Mob.:++387(0)61134385

 

O firmi

ARHITEKTONSKI BIRO

"ČOVJEK I PROSTOR" d.o.o.

Arhitektonski biro "Čovjek i prostor" d.o.o. također prepoznatljiv u skraćenoj verziji naziva kao "ČIP", osnovan je 1979. godine u Mostaru i bio je prvi privatni arhitektonski biro u Republici Bosni i Hercegovini. Od tada do danas uspješno posluje, razvija se i zajedno sa investitorima pronalazi nove arhitektonske izazove i podiže ljestvicu načina poslovanja i promišljanja u arhitekturi, građevinarstvu i urbanizmu.

Osnovna djelatnost je arhitektonsko projektovanje, dizajn, enterijeri, projektantski nadzor, konsalting i inžinjerinsg usluge, a u firmi su uposleni arhitekti i građevinski inžinjeri sa višegodišnjim iskustvom.

 

U višedecenijskoj praksi bavimo se projektovanjem stambenih (individualnih i kolektivnih) objekata, stambeno-poslovnih objekata, turističko-ugostiteljskih (hoteli, pansioni, restorani, turistički kompleksi, caffe barovi i dr.) objekata, sportskih i industrijskih objekata te dizajniranjem enterijera (totalni dizajn).

 

Naš arhitektonski biro je u mogućnosti da vrši izradu programskih rješenja, idejnih projekata, glavnih i izvedbenih projekata, urbanističkih projekata, te projekata etažiranja objekata i legalizacije objekata.

 

 

Hvala vam što ste odvojili vrijeme

             da se upoznate sa našom firmom

ČOVJEK I PROSTOR d.o.o.

O firmi

Portfolio

Referenc lista

Kontakt

ŠEMSUDIN OMERAGIĆ dipl.ing.arh.

Rođen je 01. januara 1944. godine. Po zanimanju je Diplomirani inženjer arhitekture.

Osnivač je i odgovorni projektant u firmi "ČOVJEK I PROSTOR", u kojoj je proveo 37 godina, od ukupno 47 godina svog radnog iskustva.

Polje njegove djelatnosti je Arhitektonsko projektovanje i planiranje, kontakt sa drugim kompanijama i sve druge vrste arhitektonskih usluga, dok su ključne kvalifikacije koje provodi u firmi Arhitektonsko projektovanje i nadzor, menagment, konsalting i inžinjering.

Obrazovanje je stekao na Arhitektonskom fakultetu, Univerziteta u Sarajevu, na Katedri za projektovanje kod prof. J.Finci, gdje je 1968. godine diplomirao i stekao zvanje Diplomiranog inženjera arhitekture.

Po završenom školovanju radno iskustvo stječe u Mostarskoj firmi "Soko" kao glavni projektant u "Soko" - projektnom birou, a potom i kao glavni menadžer u "Soko" - inžinjeringu. Konačno, 1979. godine osniva firmu "Čovjek i prostor", u kojoj na mjestu odgovornog projektanta radi i danas.

Biografije

MEHMED OMERAGIĆ dipl.ing.arh.

Rođen je 14. septembra 1966. godine. Po zanimanju je Diplomirani inženjer arhitekture.

Vlasnik je i glavni projektant u firmi "ČOVJEK I PROSTOR",  gdje je ugradio 24 godine, od ukupno 29 godina radnog iskustva.

Polje njegove djelatnosti je Arhitektonsko projektovanje i planiranje, kontakt sa drugim kompanijama i sve druge vrste arhitektonskih usluga, dok su ključne kvalifikacije koje provodi u firmi Arhitektonsko projektovanje i nadzor, menagment, konsalting i inžinjering.

Obrazovanje je stekao na Arhitektonskom fakultetu, Univerziteta u Sarajevu, na Katedri za projektovanje kod prof. Z.Ugljen, gdje je 1991. godine diplomirao i stekao zvanje Diplomiranog inženjera arhitekture.

Po završenom školovanju radno iskustvo stječe u Minhenu, kao projektant u Njemačkim firmama "Kapffer & Sas" i "Lehmann & Lachawitz", nakon čega se 1996. godine vraća u firmu "Čovjek i prostor", gdje na mjestu glavnog projektanta radi i danas.

Referenc lista

Privatni investitori

"BNV" - Paris

"BEW"  - Beč

Privatni investitori Mostar

 

Aerodrom - Mostar u saradnji sa EC

Grad Mostar

"AGROVITA" Mostar

Fabrika "Metalia"

"Italia" - Company

"Šeh - in" - "D&D" Co. - "Energopetrol"

Grad Bugojno

Opština Stari grad Mostar

 

 

 

"BHG" - Munich

 

 

Kompanija Richter

 

Država Iran

Opština Stari grad Mostar

Grad Moskva

 

Privatni investitor

 

Grad Mostar

Grad Mostar

Grad Toljati

 

"Union banka" DD Mostar

 

"Lijanovići" - Mostar

Privatni investitor

Privatni investitor

Grad Mostar

Privatni investitor

"Džajić commerce"

"Bili commerce"

"Dolnov" d.o.o. Lukavac

OHR - Jug, Mostar

"J.P. Vodovod"

Privatni investitor

"Klas" Sarajevo

"Market Tours" Sarajevo

"Market Tours" Sarajevo

Privatni investitor

"Bitumenka" d.o.o. Sarajevo

"Bitumenka" d.o.o. Sarajevo

"Importanne" d.o.o Zagreb

"Enfants" d.o.o. Mostar

Kompleks - Etno selo "Herceg" Međugorje

 

 

Stambeno-poslovni objekat "Minipex" Mostar

Kompleks dalmatinsko selo i vile Primošten

 

Hotel i benzinska pumpa "Maygroup" Mostar

 

Bosansko selo Korča - Tarčin

 

Hotel "Herceg" Međugorje

Skladišno-proizvodno-administrativni objekat "Union Foods" - Međugorje

 

Centar za stara lica sa džamijom "Smajkići" islamska zajednica Mostar - Podvelež  Mostar

 

Stambeno - poslovni objekat

 "Interinvest" Mostar

Vile "Orašac" Dubrovnik

Stambeni objekat "Ćorić" Čitluk

Stambeno-poslovni objekat "Razvitak" Mostar "Interinvest" d.o.o.

Stambeno-poslovni objekat

"Omega paneli" - Mostar

Proizvodni objekat "Omega paneli" Mostar

Skladišno-proizvodni objekat

"Union Foods" d.o.o. Čitluk

Hotel "Gllavica" Durres Albanija

Stambeno-poslovni objekat "Minipex" d.o.o.

Mostar, Kneza Domagoja

Kompleks "Etno selo Herceg" bazen sa pratećim objektima

Poslovni centar "Džajić commerce"

Skladišno-administrativni objekat

"Hercegovina produkt" d.o.o. Čitluk

Poslovni objekat "Tomas" Mostar

 

Stambeno-poslovni objekat "Living"

Ilidža -  Sarajevo

Hostel "Rings" Ljubuški  "Kerametal"d.o.o

 

"Interina" Sarajevo

"Oil AC" - Mostar

Vlada Federacije

 

"Vaš Dom" - Mostar

 

"Interinvest" - Mostar

 

"Antonio Commerce" - Mostar

"Vile Orašac Dubrovnik"

Porodične kuće - Mostar

Poslovni centar Mostar

Poslovni centar Mostar

Hoteli i restorani Međugorje, Mostar, Sarajevo, Tuzla, Bugojno

Aerodrom Mostar

Gradska garaža-poslovni centar Mostar

"MOVITA" fabrika Mostar

Fabrika - Mostar

Robna kuća - Mostar

Benzinske pumpe Mostar, Goražde

Objekti za sport, plivanje, fitness

Poslovni centar /2000 apartmana, hotel, škole, religijski objekti, kulturni centar, opština i drugi objekti u južnoj zoni grada Mostara

Poslovni centar sa apartmanima u Berlinu u suradnji sa arhitektonskim biroom "Lehman &       Lachawitz" Munich

Proizvodno trgovinski kompleks "Hepok" sa       11000 m²

Adaptacija objekta iranskog konzulata

Bosanska škola - Mostar

Administrativno poslovni centar u Moskvi 12000m²

Veliki broj rezidencijalnih - poslovnih zgrada i porodičnih objekata

Osnovna škola u Blagaju

Dječiji vrtić "Zalik" - Mostar

Poliklinika "Samara" - Russia sa 10000m² za potrebe 1000 pacijenata dnevno

Administrativna zgrada "Energoinvest" -         Mostar

Administrativna zgrada holding "Apro"-Mostar Poslovni i šoping centar - Mostar

Bazar centar - Mostar

Jevrejski kulturni centar - Sinagoga

Hotel "Sumratin" Dubrovnik

Hotel "Džajić commerce" Hrvatska

Hotel "Bili commerce" Hrvatska

Stambeni objekat "Dolnov" Mostar

Administrativna zgrada OHR Jug, Mostar

Društveni objekat "Bošnjaci" Mostar

Punionica vode "Blagaj" Mostar

Poslovni centar "Klas"

Benzinska pumpa "Market tours" Blagaj

Benzinska pumpa "Market tours" Vrapčići

Benzinska pumpa "OIL AC" Mostar

Benzinska pumpa "Bitumenka" Sarajevo

Poslovni objekat "Bitumenka" Sarajevo

Hotelski kompleks "Neptun" Dubrovnik

Poslovni objekat "Enfants" Mostar

Urbanističko rješenje, idejni, glavni i projekat

enterijera (parcela P=50000,00m², objekt površine cca P=10000m²) i nadzor

Idejni i glavni projekat cca P=3500,00m²

Idejni i glavni projekat te urbanističko

rješenje ca P=20000,00m²

Idejni, glavni i projekat enterijera cca

P=1000,00m²

Idejni i glavni projekat na površini        70000,00m², objekata 20000m²

Idejni i glavni projekat cca P=4000,00m²

 

Idejni i glavni projekat enterijera cca

P=3000,00m²

 

Idejni, glavni i projekt enterijera cca

P=2000,00m²

 

Idejni i glavni projekat cca P=4500,00m²

Idejni projekat cca 10000,00m²

Idejni i glavni projekat cca P=1200,00m²

 

Idejni projekat cca P=21000,00m²

 

Idejni projekat cca P=5000,00m²

Idejni i glavni projekat cca P=2500,00m²

 

Idejni i glavni projekat cca P=3000,00m²

Idejni i glavni projekat cca P=24000,00m²

 

Idejni i glavni projekat cca P=7000,00m²

 

Idejni i glavni projekat P=4500,00m²

Idejni i glavni projekat P=600,00 m²

 

Idejni i glavni projekat P=900,00m²

Idejni, glavni i projekat enterijera   P=2000,00m²

 

Redizajn i 3D model P=26000,00m²

Idejni, glavni i projekat enterijera

P=1100,00m²

Benzinska pumpa "INA" - Mostar

Rekonstrukcije benzinskih pumpi - Mostar

Konkursno idejno rješenje administrativnog objekta P=20000,00m²

Idejni projekat za proizvodnodizajnerski centar P=2000,00m²

Idejni i glavni projekat za stambeno-poslovni objekat u Makarskoj P=4000,00m²

Idejni projekat za "Hotel AC" P=7000m²

Idejni projekat P=1000,00m²

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Required

Kontakt

Tel.:++387(0)36552452

       ++387(0)36552438

ID broj:  4227071590002

PDV broj: 227071590002

Registarski broj:  1-728 Porezni broj: 07001338

e-mail: cip_mo@bih.net.ba

Fax.:++387(0)36552454

Mob.:++387(0)61134385